internet1 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מבית
 
ImageGalleryHandler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שמירה/פרסום האתר

 
 
מומלץ לבצע את שמירת האתר ופרסומו בהתאם לשלבים הבאים:
 
 
1. שמירה - יש לשמור על צלמית "שמור" לשמירת השינויים שבוצעו באתר
 
2. הצגה - יש ללחוץ על צלמית "תצוגה" לצפייה בעדכונים בכל הפלטפורמות:
 
צלמיות שלוש הפלטפורמות - מסך מחשב, מסך טלפון ומסך טאבלט
 
3. פרסום - יש ללחוץ על צלמית "פרסם" לפרסום האתר ברחבי האינטרנט
לתשומת לבך - יש להמתין בסבלנות עד לסיום הפעולה.
 
  • אם אין לך ספק לגני העדכונים שביצעת - אפשר לקפוץ ישר לשלב 3
 
 
 
שמירה ופרסום האתר