internet1 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
מבית
ImageGalleryHandler
 
 
 
 
 
 

פניות לאתר - לידים

1. יש להכנס למערכת ניהול התוכן של אתרך
 
2. יש ללחוץ על צלמית "לידים"
 
צלמית לידים
 
כניסה לצפייה בלידים על ידי לחיצה על צלמית לידים
3. זו התוצאה שתתקבל:
 צפייה בפרטי הלידים שהתקבלו באתר על ידי לחיצה על i בקצה כל שורה
4. לצפייה בתוכן כל מסר יש ללחוץ על i בסוף כל שורה
 
5. לייצוא הנתונים לאקסל יש ללחוץ על צלמית CSV בראש העמוד.
 
 
צלמית CSV
 
הקובץ יגיע לתיקייה המוגדרת במחשבך, בדרך כלל ל- downloads

זו דוגמא למבנה הקובץ שיתקבל: