internet1 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מבית
 
ImageGalleryHandler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אתרי תוכן

 
 
 
 

אתרי תוכן

 
 
 
 
    אתר תוכן מכיל לרב תכנים מקצועיים רבים. אתר גדול עשוי לכלול אפשרויות קשר עם לקוחות, להיות מורכב מבחינה טכנית או להכיל מידע רב על החברה ותוצריה, למשל קטלוג מוצרים נרחב באתר. אתר תוכן נתפש כרציני יותר ולכן תורם ליצירת תדמית איכותית לעסק. גולשים רבים שמחפשים תשובות לשאלות מקצועיות יעריכו אתר העונה במדוייק על צרכיהם והחברה שעומדת מאחורי אתר זה תחשב כמקצועית יותר. אתר בעל תוכן איכותי יזכה גם לשיפור הקידום בגוגל בזכות התכנים הרבים ובזכות זמן שהייה ארוך יותר של הגושלים באתר.
 
 
 
 

דוגמאות למספר אתרי תוכן