internet1 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מבית
 
ImageGalleryHandler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ארגז כלים - מדיה

 
 

יצירת קולאז

 
יצירת קולאז של אוסף תמונות
 
 
1. להוספת קולאז - יש ללחוץ על צלמית הקולאז בארגז הכלים - מדיה ולגרור אותה למיקום הרצוי
 
 
 
העלאת תמונות ליצירת קולאז
 
 
 
 
 
2. העלאת התמונות - יש ללחוץ על צלמית החץ המצביע למעלה כדי להעלות את התמונות הרצויות.
 
 
 
 
 
 
 
 
שלוש התמונות המשמשות ליצירת קולאז
 
 
 
להלן דוגמא ליצירת קולאז משלוש התמונות
 
הקולאז שנוצר משלוש התמונות
 
 
 
 

 

גלריית תמונות

 
 
לגלריית התמונות מספר אפשרויות תצוגה:
 
 
 
 
 
תצוגה במבנה לבנים
 
 
 
תצוגה במבנה לבנים
 
 
 
 
 
תצוגת סליידר עם כתוביות
 
 
 
תצוגת סליידר עם כתוביות
 
 
 
 
 
גלריית תמונות מקשרות
 
 
 
גלריית תמונות מקשרות
 
 
 
 
 
גלריית lightbox (תמונות מוגדלות בלחיצה)
 
 
 
גלריית lightbox (תמונות מוגדלות בלחיצה)
 
 
 
 
 
תצוגת רשימה (רשימה ממוזערת בצד)
 
 
 
תצוגת רשימה (רשימה ממוזערת בצד)
 
 
 
 
 
 
 
קרוסלה
 
 
 
קרוסלה
 
 
 
 
 
תמונות ממוזערות אנכית
 
 
 
תמונות ממוזערות אנכית
 
 
 
 
 
תמונות ממוזערות אופקית
 
 
 
תמונות ממוזערות אופקית
 
 
 
 
 
סליידר - תמונות מחליקות - חצים בצד למעבר בין תמונות
 
 
 
סליידר - תמונות מחליקות - חיצים בצד למעבר בין תמונות
 
 
 
 
 
 
 
 

גלריית תמונות - תצוגה במבנה לבנים

 
 
תצוגה במבנה לבנים
 
 
 

גלריית תמונות - תצוגת סליידר עם כתוביות לכל תמונה

 
תמונה 1 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 1 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 2 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 2 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 3 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 3 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 4 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 4 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 5 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 5 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 6 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 6 בדוגמא לגלריית תמונות
 
תצוגת סליידר עם כתוביות לכל תמונה
 
 
 
 
 

גלריית תמונות - תמונות מקושרות

 
תמונה 1 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 2 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 3 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 4 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 5 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 6 בדוגמא לגלריית תמונות
 
גלריית תמונות - תמונות מקושרות
 
 
 

גלריית lightbox (תמונות מוגדלות בלחיצה)

 
תמונה 1 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 2 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 3 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 4 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 5 בדוגמא לגלריית תמונות
תמונה 6 בדוגמא לגלריית תמונות
 
גלריית lightbox (תמונות מוגדלות בלחיצה)
 
 
 
 
 

גלריית תמונות - תצוגת רשימה (רשימה ממוזערת בצד)

 
 
 
 

גלריית תמונות - תמונות ממוזערות אנכית

 
 
 
 
 
 

גלריית תמונות - קרוסלה

 
 
 
 

גלריית תמונות - סליידר - חיצים בצד למעבר בין תמונות