internet1 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מבית
 
ImageGalleryHandler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ארגז כלים - בסיסי

 
 

תבניות ארגז הכלים השכיחות ביותר לשימוש הן:

 
 
 
טקסט מעוצב
 
 
 
טקסט מעוצב - להצגת מלל מוקלד או
מ- Word.
 
 
 
 
 
טקסט נגלל
 
 
 
טקסט נגלל - להצגת "חדשות", "מבצעים", וכד'.
 
 
 
 
 
ריווח
 
 
 
ריווח - להוספת רווח בין פריטים ל"איוורור" העמוד.
 
 
 
 
 
 
 
כותרת
 
 
 
כותרת - להצבת כותרת (חשוב לקידום האתר).
 
 
 
 
 
תמונה
 
 
 
תמונה - להצבת תמונות ממחשבך.
 
 
 
 
 
קו מפריד
 
 
 
קו מפריד - להפרדה בין פריטים בקו.
 
 
 
 
 
 
 
ארגז הכלים
 

 

הוספת טקסט מעוצב

 
 
 
כדי להוסיף, לדוגמא, מלל מתחת לתמונת המטוס, יש לבצע את הפעולות הבאות:
 
1. לגרור את צלמית (icon) "טקסט מעוצב" למיקום בו ברצונך להוסיף המלל עד שיתקבל פס אפור
 
 
2. להוספה/עריכה של המלל יש ללחוץ פעמיים על [text/html Insert your text here] ולהקליד או להדביק מלל מ- Word.
 
3. ללחוץ "אישור".
 
 
 
הוספת טקסט מעוצב
 
 
 
 

 

הוספת תמונה

 
כדי להוסיף, לדוגמא, תמונה מתחת למלל:
 
 
 
1. יש לגרור את צלמית "תמונה" מתחת למלל עד שיתקבל פס אפור.
 
2. להוספת תמונה יש ללחוץ (בסרגל שמופיע מתחת למיקום התמונה שהוספת) על צלמית החץ המורה למעלה להעלאת תמונה ממחשבך או על צלמית התמונה להעלאת תמונה מספריית המדיה באתר.
 
 
צלמית העלאת תמונה מספריית המדיה באתר
 
 
 
צלמית העלאת תמונה מהמחשב
 
 
 
 
 
 
תמונה מאפיינים
 
 
 
3. לחיצה על צלמית העפרון בתפריט מתחת לתמונה תפתח בצד ימין של המסך תפריט "תמונה מאפיינים" - בתפריט זה ניתן לטפל בתמונה (ע"י לחיצה על העפרון) - הקטנתה / הגדלתה, שיוני קונטרסט ועוד.
 
 
 
 
 
 
הוספת תמונה
 
 
 
 

 

הוספת קו מפריד / ריווח

 
 
כדי להוסיף "קו מפריד" בין פריטים יש לגרור את צלמית "קו מפריד" למיקום הרצוי עד שיתקבל פס אפור.
 
 
זו התוצאה שתתקבל:
 
94145_2673
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הערה: בדרך זהה ע"י בחירה בצלמית ריווח ניתן להוסיף מרווח בין פריטים.